Login · Register
No Mobile Detected! (set now)
Kolohe Kai - Ehu Girl one year ago
Kolohe Kai - Cool Down 5 years ago
DJ LEAN- 2013 LOVERS REMIX- MAGIC- TOMORROW PEOPLE- SAMMY.J- KOLOHE KAI- FIJI- IRIE 3 weeks ago
Kolohe Kai - Butterflies 4 years ago
Kolohe Kai- Dream Girl 9 months ago

Roman Of Kolohe Kai - Paradise - - 2013 5 months ago
05 He`e Roa 20 hours ago
Ehu Girl-Kolohe Kai 3 months ago
Kolohe Kai - The Right Thing [2014] 2 years ago
Kolohe Kai - First True Love 3 years ago